• vyřízení veškerých dokumentů na úřadech

  • zpracování stavební dokumentace

  • zemní práce

  • výstavba sítě

  • obnova silničních komunikací, chodníků a zelených ploch

  • vyřízení geometrických plánů pro věcné břemeno vedení sítě

Objednání konzultace a cenová nabídka